Asgari Geçim İndirimi (Agi) Nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir? Yaşam için Asgari Sübvansiyon olarak bilinen AGI, çalışanlara verilen aile indirimidir.

Yaşam için asgari ödenek kısaca AGI olarak bilinir.

Yaşamak için asgari ödenek nedir?

AGI (Asgari Ömür Boyu Ödenek), işçinin yanında görevli kişilere verilen vergi indirimlerine verilen isimdir. Asgari geçim indirimi, işverenin 2007 yılından bu yana devlet adına çalışana ödediği ve işverenin gelir vergisinden mahsup edilen paradır.

16 yaşından itibaren sigortalıların asgari geçim payı hesaplanarak toplam gelirden düşülerek vergiden muaf tutulur. Vergi indirimi değişiklik gösterebilir.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Ücretin kazanıldığı takvim yılının başında geçerli olan yıllık brüt asgari ücret tutarı.

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5

Üçüncü çocuk için %10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5

İndirim uygulanır. Uygulanan kesinti matrahını oluşturur ve ilk gelir vergisi dilimi olduğu için %15 oranında işlenir. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünür ve her ay ödenen AGI’yi bulacaksınız. Bu oranların toplamı % 85’i geçemez.

Asgari geçim ödeneğinin hesaplanmasına örnek

Örnek bir net hesaplama yapacak olursak, evli 2 çocuklu işçi ve işsiz işçinin AGI oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 = %75 olarak hesaplanır. Yıllık asgari ücret bu yüzde ile çarpılır ve sonuç 12’ye bölünür. Bu şekilde kişinin alması gereken Asgari Ömür Ödeneği miktarı hesaplanır.

Asgari Yaşam Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?

Ücreti fiilen vergilendirilen herkes asgari geçim ödeneğinden yararlanabilir. Yani bu indirimden Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesindeki maaşı alanlar faydalanabilir.

Boşanmış kişiler çocukları için asgari geçim ödeneğinden yararlanabilir mi?

Çocuk hangi kişiden yararlanırsa yararlansın, asgari geçim ödeneği alır.

18 yaşından büyük, çalışmayan ve okumayan bir çocuk için asgari geçim indirimi var mı?

Mükellef ile birlikte yaşayan ve mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük veya 18 yaşından büyük çocuklar için asgari geçim indirimi alınabilir. Bu nedenle, çalışmayan 18 yaşından büyük çocuklar için bu indirim kullanılamaz.

Asgari Geçim Ödeneğinden Kimler Yararlanamaz?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndirimi Maaşa Dahil Mi?

Çocuksuz işçinin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan maaşına AGİ dahildir. Ancak eşin çalışmasına ve çocukların durumuna göre artan AGİ oranı ayrıca ödenmelidir.

Asgari Geçim İndirimi Ödenmezse Ne Olur?

AGİ’yi ödemeyen işveren, İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uymamakla suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı resen veya tamamlayıcı bir şekilde ekspertiz yoluyla işverene vergi cezası uygulayacaktır.

Çalışan tarafında iş sözleşmesi feshedilebilir ve yasal işlem başlatılabilir.

AGI Formu Nedir?

AGI daha önce de belirttiğimiz gibi işçinin yasal bir hakkıdır. Ancak işverenlerin asgari ücreti belirleyebilmesi için çalışanın AGI formu olarak da bilinen Aile Durum Bildirim Formu’nu doldurması gerekmektedir. Bu formdaki bilgilerin doğruluğu tamamen çalışanın sorumluluğundadır.

İlgili formda yanlış bilgi beyan edildiği ortaya çıkarsa, bu durumdan işveren sorumlu olmayacaktır. AGI formu çalışanın özlük dosyasına eklenir. Çalışanın evlenmesi, boşanması veya çocuk sahibi olması durumunda bu formdaki bilgiler güncellenmelidir.

AGI formunda doldurulması gereken bilgiler:

Çalışanın adı

Tc kimlik numarası

Misyon

Medeni hal

Eşinin adı

Eşinizin çalışma durumu

Çocuklar için bilgiler

Çocuk sayısı

Burada eşin çalışma durumu ve gelirine dikkat etmek gerekir. Söz konusu işçinin eşi çalışmıyor ancak kira geliri varsa kişinin eşi AGİ hesaplamasına dahil edilmez.

Yorum Ekle