Meme Kanseri Türleri Nelerdir?

Meme kanserinin tehlikeli olabileceği doğrudur ancak ciddiyeti gerçekten ne tür meme kanseri teşhisi konulduğuna ve kanserli hücrelerin hangi aşamada olduğuna bağlıdır. Çünkü tüm meme kanseri aynı değildir.

Meme kanseri, kontrolsüz hücre büyümesi olarak adlandırılabilir. Anormal şekilde hareket eden ve hücrelerin bir tümör oluşturmasına neden olan meme hücreleridir. Meme kanseri memede farklı hücre tiplerinde başlayabilir ve potansiyel olarak lenfatik adı verilen kanallar yoluyla memeden vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

In Situ Ve İnvaziv Meme Kanseri Arasındaki Fark Nedir?

Göğüs kanseri teşhisi konmuş biriyseniz, doktorunuz bunu ya in situ ya da invaziv meme kanseri olarak tanımlamıştır. In situ meme kanseri, anormal meme dokusunun henüz yayılmadığı anlamına gelir. Yani anormal hücrelerin kanallardan yayıldığına dair herhangi bir işaret yoktur. İnvaziv meme kanseri ise hücrelerin başladıkları meme dokusundan yayıldığı anlamına gelir ancak kanserin tüm lenf kanallarına yayıldığı anlamına da gelmez.

Meme Kanseri Türleri

Meme dokusundan kaynaklanan herhangi bir hücre kanserli hale gelebilir. En yaygın meme kanseri türleri süt kanallarından (duktal karsinom) veya süt üretim bezlerinden (lobüler karsinom) başlar. Hem duktal hem de lobüler meme kanserleri yerinde veya invaziv olabilir. meme hücrelerinin bazılarını daha agresif ve bazıları ise daha az agresif hale getirebilecek farklı özelliklerde kanser oluşturabilir.

Duktal Karsinoma In Situ

Bu meme kanseri formu, kanser hücrelerinin veya kanserli olmayan anormal hücrelerin anne sütü kanalının astarında bulunduğu, ancak çevreleyen dokunun kanalların dışına yayılmadığı yani invaziv olmayan, Evre 0 kanseridir. Duktal karsinoma in situ, yüksek oranda tedavi edilebilen erken evre bir kanser olmasına rağmen, tedavi edilmezse veya tespit edilmezse çevresindeki meme dokusuna yayılabilir.

İnvaziv Duktal Karsinom

  1. Aşamada, invaziv duktal karsinom, süt kanallarında oluşan anormal kanser hücreleri artık anne sütü kanalının astarının ötesine, meme dokusunun diğer bölümlerine yayıldığında ortaya çıkar. İnvaziv duktal karsinom, tüm meme kanseri tanılarının yaklaşık %70-80’i ile en sık görülen meme kanseri türüdür.

Üçlü Negatif Meme Kanseri

Tipik olarak aşama 2’de bulunan bu meme kanseri türünde kanser testleri; östrojen reseptörleri, progesteron reseptörleri ve HER2 proteini negatif olduğu anlamına gelir. Temel olarak, kanser büyümesi östrojen, progesteron veya HER2 proteini tarafından desteklenmez ve hormon tedavisi veya HER2 protein reseptörlerini hedef alan ilaçlarla tedavi edilemez. Meme kanserlerinin yaklaşık %10-20’si üçlü negatif meme kanserleridir ve genellikle ilaçlar ile başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İnflamatuar Meme Kanseri

Aşama 3 olarak kabul edilen inflamatuar meme kanseri, kanser hücrelerinin memenin deri ve lenf damarlarına sızdığı çok nadir, hızlı büyüyen ve agresif bir kanser türüdür. Meme kanseri tanılarının yaklaşık %1-5’i inflamatuar meme kanseridir.

Metastatik Meme Kanseri

Evre 4 meme kanseri olarak da bilinen metastatik meme kanseri, meme ve lenf düğümlerinin ötesine, karaciğer, akciğerler, kemikler ve hatta beyin gibi vücudun diğer bölümlerine yayılan bir kanser türüdür.

Yorum Ekle