Oyun Terapisi Nedir ?

Oyun terapisi oyun ve oyuncaklar ile çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan bir işlevdir. Başka bir deyişle çocuğun doğasına uygun olan oyun yöntemi ve oyuncaklarla oluşturulmuştur. Terapisi alanında uzman bir terapist tarafından uygulanır. Çocuk ile güvenilir bir ilişki kurarak çocuğun kendini ifade etmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sebeple eğitim almamış ebeveynler oyun terapisi uygulayamaz.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi çocuklarda uygulanan bir yöntemdir. Çocuk merkezi oyun terapisi uygulanarak çocuğun kendisini daha iyi ifade etmesine yardımcı olunur. Farklı yaş arasındaki çocuklar için farklı yöntemler uygulanabilir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda her zaman iyi değildirler. Çoğu zaman kendi duygu ve düşüncelerinin farkına bile varmazlar. Bu sebeple çocuklarda kendilerini ifade etmeleri önemlidir.

Oyun sayesinde çocuk duygularını dışarıya gösterebilir ve kendini keşfeder. Terapist çocuğu oyun esnasında gözlemleyebilir. Oyuncaklar sayesinde çocuklar kelimeleri anlatabilir. Oyun sayesinde çocuklar kendilerini daha az riskli bir ortamda Bulundurur ve öğrenme olasılığı artar.

Oyun terapisi çocuklarda görülen bazı ruhsal problemlerin ve davranış sorunlarının alanında uzman kişiler tarafından oyun ve oyuncaklar ile tedavi edilmesidir. Oyun terapisi çocukların kendisini etkileyen durumlar ile ilgili farkındalığı arttırır.

Oyun terapisinde çocuğun iç dünyasında yaşadığı (korku, kıskançlık, hayal kırıklığı vs.) yoğun duyguların oyun ve oyuncakları aktarımı gerçekleşir. Çocuğun içsel rahatlama yaşayabilmesi için kendisinin güvenli bir alanda olduğuna inanması gerekir.

Oyun Terapisi Ne Zaman Uygulanır?

2 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda görülen bazı psikolojik sorunlar için oyun terapisi uygulanabilir. Çocuklarda yas, depresyon, takıntılar, travma, istismar, kaygı bozuklukları, kardeş kıskançlığı ve anne baba kaybı uyum aşamasında çocuklara sorun olabilir. Çocukların kendi duygularını ifade edebilmesini sağlar. Oyun terapisi alan çocuklar terapiden olumlu sonuçlar ile karşılaşabilirler.

Oyun Terapisi ve Günlük Oyun Arasındaki Fark

Oyun insanlık tarihi ile başlamıştır. Oyunun terapi olarak çocuklarda kullanılması ise 1900’lü yıllara dayanır. Çocuklar için oyun eğlenceli, gönüllülük esasına dayalı ve dış ödüllere bağlı olmayan bir eylemdir. Oyun çocukların kendilerini rahat hissetmesini sağlar.

Oyun terapisi, bir uzman tarafından terapi odalarında ve oyuncaklar ile uygulanır. Çocuk oyun oynarken her zaman aynı hisseder burada önemli olan uzmanın oyunu anlamlandırılması ve iyileştirmesidir. Çocuğun oyun esnasında sembolik anlatımlar oluşturduğu terapist tarafından anlaşılır.

Çocuk merkezde oyun terapisinde çocuğun iç dünyasını söyleyebilmesi olanak sağlanır. Oyun terapisi ve günlük oyun arasındaki farklar işlevsel olarak farklıdır. Çünkü oyun terapisi günlük oyundan farklıdır. Terapist çocuğun duygu ve düşüncelerini bu yöntem ile öğrenebilir.

Oyun Terapisinde Farklı Yaklaşımlar

Oyun terapisinde farklı yaklaşımları görebilmek mümkündür. Oyun terapisi, temel yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak ikiye ayrılır. Yönlendirilmiş terapi de çocuğa direktif verilir ve oyun oynaması sağlanır.

Yönlendirilmemiş terapide ise oyun çocuğun kontrolü sayesinde ilerler. Terapist çocuğu nasılsa aynı kabul eder. Çocuğu kontrol etmek veya değiştirmek için çaba göstermez. Çocuk davranışlarının kendisini keşfetme dürtüsüne göre ilerlediğine inanır.

Oyun Terapisi Neden Önemli?

Yetişkinler duygu ve düşüncelerini ifade etmek için psikoterapi sürecine başvurabilirler. Bu durum çocuklar için de gereklidir. Çocuklar iç dünyasında yaşadıkları duyguları oyunlar ile gösterebilirler. Oyun terapisi çocukların duygu ve deneyimler yaşamasına olanak sağlar. Süreçte terapist çocuğun içsel dünyasını, duygularını ve yaşantılarını anlayabilir.

Bir çocuk terapiste karşı agresif davranışlar sergileyebilir, terapist oyun sürecinde çocuğun bu agresif duyguları yaşamasına öncelik olarak verilir. Çocuk bu duygularının kontrolünü sağlar ve kendi duygularını kontrol etme becerisi geliştirir. Uzman terapist çocuğun iyi bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için oyun materyalleri kullanır.

Oyun sürecinde çocuk kendini ifade eder, kişiliğini keşfedeceği güvenli ortamı ve iletişim çevresinin kurulmasını sağlar. Bazı küçük çocuklarda gelişime bağlı olarak sözcük dağarcığı yeterli değildir. Çocuklar doğaları gereği hareketlidir ve yerinde duramazlar. Bu sebeple 45 dakikalık seans boyunca hareket etmezlerse zorlanabilirler.

Oyun terapisi yaklaşımlarında çocukların bu hareket özgürlükleri kısıtlanmaz. Çocuklar eğlenceli olmayan bazı etkinliklerden sıkılabilirler, eğlendikleri etkinliklerde ise sürekli oynamak isterler. Oyun terapisi çocukların içerisinde eğlenebileceği etkinlikleri barındırır. Terapinin devam etmesi için oyun terapisi önemlidir.

Çocuğa Oyun Terapisi Neler Kazandırır?

Çocuklar için oyun terapisi önemlidir. Bir uzman tarafından verildiği takdirde çocuklarda gelişme kaydedilmesi beklenir. Oyun terapisi çocuklara bir takım olumlu gelişmeler kazandırır.

Bu gelişmeler şu şekildedir;

  • Çocukların duygularını tanımalarını ve anlamalarını sağlar.
  • Çocuk ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için duygularına en uygun yolları öğrenir.
  • Problem çözme becerisi gelişir.
  • İçsel çatışmalar son bulur.
  • Öz kontroller gelişir ve özgüven artar.
  • Çocukların iç dünyasıyla ilgili sorunlar biter.
  • Problemli davranışları azalır.

Oyun terapisi nasıl uygulanacağı uzmanlar tarafından bilinir. Ebeveynler evde çocuklarına uygulayamaz. Oyun terapisi ile çocuklar kendilerini ifade etmelerini ve duygularını kontrol etmelerini öğrenirler. Oyun terapisi ile ilgili tüm detayları https://www.tetaclinic.com.tr/oyun-terapisi üzerinden öğrenebilirsiniz. Oyun terapisi ile ilgili alanında uzman terapistler ile görüşebilirsiniz.

Yorum Ekle